Sürdürülebilirlik kampanyası

Sürdürülebilir kalkınma gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yetisinden ödün vermeden, bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınmadır…“ (Brundtland Report, 1987)

Chemson ekolojik olarak sürdürülebilir katkı maddelerinin gelişimine özel bir önem vermiştir. Biz şirketimiz içerisinde aktif bir çevre politikasına inanıyor ve emisyon ve atıkların azaltılması ve enerji kullanımının kaynak-etkin olarak kullanılmasını sağlamak için sürekli olarak çalışıyoruz. Amacımız uzun vadede yenilenebilir enerjide bulunan payımızı artırmaktır. ISO 14001 çevre standardı belgelendirmesi Chemson şirketinin sürdürülebilirliğe olan bağlılığını teyit etmektedir.

Kurşunsuz bir gelecek

Ham maddeler: % 25 sürdürülebilir

2016 yılından itibaren, Avrupa PVC endüstrisi kurşun içeren stabilizatörlerin kullanımına son vermiştir. Biz çevre üzerindeki etkisini azaltmak için teknolojik açıdan gelişmiş kalsiyum/çinko sistemlerinin yanı sıra organik bazlı stabilizatörlerin yön verdiği kurşunsuz stabilizatörlerin kapsamlı bir ürün yelpazesini sunuyoruz. Beyan edilen amaç ağır metaller içermeyen katkı maddeleri için dünya çapında bir dönüşüm meydana getirmektir. Yenilikçi kapasite ve araştırmaya yatırım sayesinde, Chemson bu alanda kendisi için bir rekabet avantajı oluşmuş olup, bu aynı zamanda küresel anlamda da geçerlidir.

Chemson çevresel olarak kritik hammaddelerin payını piyasa ortalamasının çok altına düşürmeyi başarmıştır. Biz kalıcı olarak, sürdürülebilir-olmayan hammaddeleri çevre dostu olan alternatif seçenekleri ile değiştirmeye çalışıyoruz: Bu noktada  kullandığımız malzemeler % 25 oranı üzerinde sürdürülebilir olarak sınıflandırılmıştır, özellikle de biyojenik malzemeler ve doğal dolgu malzemeleri, bu rakamın gelecekte artması planlanmıştır!

VinylPlus girişimi

Chemson, Avrupa Stabilizatör Üreticileri Birliği (ESPA) tarafından başlatılan VinlyPlus girişiminde aktif bir rol üstlenmiştir. VinlyPlus PVC üretimi ve uygulamasında sürdürülebilirliğine yönelik olarak gönüllü taahhüt anlamına gelir. Program geri dönüştürülmüş atık yığınları enerji ve hammadde tüketiminin azaltılması, bütün değer zinciri boyunca sürdürülebilirlik için farkındalığın artırılması ve katkı maddelerinin sorumlu bir şekilde kullanımını konusunda iddialı hedefler ortaya koymaktadır. Kurşunsuz stabilizatörlerimizin yeni ürün jenerasyonu özellikle de son hususta önemli bir katkıda bulunmaktadır.

AGPU

Chemson, PVC ve PVC ürünlerinin çevresel ve bilimsel bilgileri elde eden sunan ve siyasi çerçeve şartlarında daha geniş bir bağlama yerleştirerek “PVC ve Çevre” (AGPU) çalışma grubunun aktif bir üyesidir. Sanayi, çevre kuruluşları ve siyaset alanlarından uluslararası temsilciler ile yoğun bir diyalog ve fikir alışverişi birincil husustur.

"Doğal Adım"

Avrupa PVC sektörü kendi ekolojik sorumluluğunu ele almaya başladığından beri “Doğal Adım”, TNS’de kısaca listelendiği gibi, sürdürülebilirlik çerçevesi şartları temelinde sürdürülebilir kavramı ekolojik değerlendirilmiştir. TNS toplum içinde ve genel olarak toplum içinde ve özellikle de toplumsal kurumlarda ve sektörlerde sürdürülebilirlik bilincini güçlendirmeyi amaçlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Chemson bu TNS diyaloğunun partneridir ve çalışanlarını konuyla ilgili olarak gelecekteki eğitim etkinliklerine ve kurslara katılmaları için gönderir.